EXPERTIS

 

HR-IC´s  ambition är att vara ditt självklart val av HR och Affärsstöd

i allt vad gäller som t.ex.

Nordisk Arbetsrätt

 

Arbetsrätt Tyskland

 

Internationell HR-uppbyggnad

 

HR-Etablering

 

HR-Strategi

 

Kultur och Värdegrund

 

Ledarskap

 

Employer Branding


Anställningsavtal


Överrenskommelser 


Förmåner och löner


Avveckling


Permitteirngar


HR-IC har erfarenhet och erbjuder alla sina tjänster  i följande länder

 


 • Sverige


 • Danmark


 • Norge


 • Finland


 • Tyskland


 • Kina


 • Bangladesh


 • på förfrågan

 

HR-IC tillhandahåller ett professionellt HR/Affärsstöd byggt utifrån varje kunds specifika behov.  HR-IC har ett stort nätverksteam både i Norden och i övriga Europa till förfogande  för täckande av varje kunds specifika behov. HR-IC skräddarsyr den support just du behöver. Det unika med HR-IC är att vi tillhandahåller HR i det specifika projektet med bolagets struktur i fokus.

SPETSKOMPETENS

AFFÄRSFOKUS

EFFEKTIV HR


Etablering av verksamhet utomlands


HR-IC hjälper din organisation och din HR avdelning med support och stöd vid etablering utomlands. Det kan röra sig om specifika frågor i projekt eller att fungera som bollplank åt organisationen i stort.


Exempel på frågeställningar  som HR-IC kan hjälpa till med:


 • Hur anställer vi på bästa sätt ?
 • Vilken ersättningsnivå skall vi ha ?
 • Skall och måste vi teckna kollektivavtal ?
 • Vilka anställningsformer kan vi ha och hur skall ett anställningsavtal se ut ?
 • Fackföreningar, hur bildas dessa och hur skall man som företag förhålla sig ?
 • Måste man förhandla med facket på orten eller centralt ?
 • Perssonalplan, måste man ha detta i t.ex. Finland ?
 • Hur få vi vår kultur och värdegrund med oss ?
 • Hur inför man hemgångskontroller i respektive land ?
 • Vad innebär samarbejdsaftale i t.ex. Danmark ?
 • ect.


HR - IC Konsulterar  inom HR-ramen, anställa, utveckla och avveckla samt inom följande tjänsteområden;HR Projekt


HR-IC hjälper din organisation och din HR avdelning med support och stöd som tillfälliga insatser där ni inte vill eller kan anställa. HR-IC hjälper er med behovet utan löpande och långvarigt bindande arrangemang. Det kan röra sig om specifika frågor till projekt som till hela projekt, eller att fungera som bollplank åt hela organisationen.


Exempel på projekt som HR-IC kan hjälpa till med:


 • Personalärenden av olika slag i alla länder.
 • Få råd och stöd vid etablering i era nya verksamhetsländer i allt gällande avtalsrätt, culture and values, rutiner m.m.
 • Uppsägningar/ nedläggelse av verksamhet.
 • Omställning.
 • Personalärenden t.ex. rehabilitering, arbetsmiljö. 
 • Råd och stöd i organisationsförändringar och fackliga förhandlingar.
 • Utveckling av strategier / verktyg och praktiska planer, handböcker m.m.
 • Employer Branding.
 • Strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
 • Utveckling av HR / arbetsmiljöprocesser.
 • Uppbyggnad av en professionell HR-funktion.
 • Uppbyggnad av HR och chefsverktyg som t.ex. elektroniska handböcker.HR Support


Behöver ni hjälp med personalfrågor eller rådgivning inom HR och arbetsrätt?

Har du ingen HR-chef i organisationen? eller behöver HR ett bollplank ?

HR-IC tillhandahåller snabbt och effektivt stöd via mail och telefon till dig som chef eller till dig som jobbar med HR. Tack vare lång erfarenhet och gedigen kunskap inom HR så kan vi ge dig professionell hjälp när du behöver det.


Exempel på frågeställningar:


 • Behöver jag förhandla med facket vid tillsättning av en ny chef?
 • Gäller förhandlingen även vid tillsättning av VD ?
 • Vilket ansvar har arbetsgivaren när en medarbetare är långtidssjukskriven?
 • En av mina medarbetare har mycket frånvaro, vad gör jag?
 • Kan jag avskeda en person med omedelbar verkan vid grov överträdelse ? Hur gör jag?
 • Vad innebär de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket om Systematisk arbetsmiljö som träder i kraft 31 mars 2016 för mig som arbetsgivare?


Andra områden som vi kan hjälpa Er inom:


 • Arbetsrätt & Kollektivavtalsfrågor
 • Kompetensutveckling
 • Chefsutveckling
 • Rehabilitering, arbetsträning
 • Marknadsföring
 •  Verksamhetsutveckling
 •  Advisor
 •  Styrelseuppdrag


 • Medarbetarsamtal / Medarbetarundersökning
 • Semester och ledigheter
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Jämställdhet, kränkande särbehandling
 • Stresshantering
 • Rekrytering
 • Omplacering


HR-IC´s  filosofi

Allt går utom små barn och tennsoldater!

 

Välkommen till HR-IC där HR är Easy