EXPERTISE

HR-IC´s ambition er at være dit oplagte valg, når virksomheden har brug for pålidelig og højeffektiv 

HR og Business support i segmenter såsom

Nordisk arbejdsret

 

Arbejdsret i Tyskland

 

International HR-opbygning

 

HR-etablering

 

HR-strategi

 

Kultur og værdigrundlag

 

Lederskab

 

Employer branding


Ansættelseskontrakter


Slutaftale 


Afvikling


Permittering

 


 

HR-IC har erfaring og tilbyder alle sine tjenester i følgende lande

 


 • Sverige


 • Danmark


 • Norge


 • Finland


 • Tyskland


 • Kina


 • Bangladesh


 • efter anmodning

EXPERTISE

FORRETNINGSFOKUS

EFFEKTIV HR


HR-IC tilbyder en professionel HR og Business support, der opbygges ud fra hver enkelt kundes specifikke behov.  HR-IC råder over et stort netværksteam i såvel Norden som i resten af Europa for at dække hver enkelt kundes specifikke behov. HR-IC skræddersy den support, du har brug for. Det unikke ved HR-IC er, at vi leverer HR tilpasset konkrete projekter med virksomhedens struktur i fokus.


HR-IC rådgiver inden for HR-rammerne; rekruttere, udvikle og afvikle samt på følgende serviceområder:Etablering af virksomhed i udlandet 


HR-IC hjælper din organisation og HR-afdeling med support og støtte ved etablering i udlandet. Det kan dreje sig om specifikke spørgsmål i projekter, eller det kan være at fungere som sparringspartner for organisationen som helhed.


Eksempler på spørgsmål, som HR-IC kan hjælpe med:


 • Hvordan rekrutterer vi på bedste måde?
 • Hvilket lønniveau skal vi have?
 • Er det nødvendigt at indgå kollektive aftaler?
 • Hvilke ansættelsesformer kan vi have, og hvordan skal en ansættelseskontrakt se ud?
 • Hvordan opstår fagforeninger, og hvordan skal man som virksomhed forholde sig til dem?
 • Skal man forhandle med fagforbundet lokalt eller centralt?
 • Skal man have et organigram i fx Finland?
 • Hvordan får vi vores kultur og værdier med os?
 • Hvordan indfører man fyraftenskontrol i de forskellige lande?
 • Hvad betyder en samarbejdsaftale i fx Danmark?
 • osv.

HR-projekt


HR-IC hjælper din organisation og din HR-afdeling med support og støtte til midlertidige løsninger i tilfælde, hvor du ikke ønsker eller ikke kan ansætte. HR-IC hjælper ved behov uden løbende og langvarigt bindende arrangement. Det kan dreje sig om specifikke spørgsmål til projekter, hele projekter eller at fungere som sparringspartner for organisationen som helhed.


Eksempler på projekter, som HR-IC kan hjælpe med:


 • Personalespørgsmål af enhver slags i alle lande.
 • Få rådgivning og support i forbindelse med etablering i nye lande angående aftaleret, kultur og værdier, procedurer osv.
 • Afskedigelser/lukning af virksomhed.
 • Omstilling.
 • Personalespørgsmål vedrørende fx rehabilitering og arbejdsmiljø. 
 • Rådgivning og støtte til organisatoriske ændringer og faglige forhandlinger.
 • Udvikling af strategier/værktøjer og praktiske planer, håndbøger osv.
 • Arbejdsgiverbranding.
 • Strategisk kompetencevedligeholdelse og -udvikling.
 • Udvikling af HR/arbejdsmiljøprocesser.
 • Opbygning af en professionel HR-funktion.
 • Opbygning af HR-og chefværktøjer som fx elektroniske manualer.HR-support


Har du brug for hjælp med personalespørgsmål eller rådgivning inden for HR og arbejdsret?

Har du ingen HR-chef i din organisation? Eller har HR brug for en sparringspartner?

HR-IC giver hurtig og effektiv support via e-mail og telefon til dig som chef eller til dig, der arbejder med HR. Takket være lang erfaring og solid viden inden for HR kan vi give dig professionel hjælp, når du har brug for det. Eksempler på spørgsmål:


 • Skal jeg forhandle med fagforbundet, når der ansættes en ny chef?
 • Skal der også forhandles ved ansættelse af en administrerende direktør?
 • Hvilket ansvar har arbejdsgiver, når en medarbejder har et langvarigt sygefravær?
 • En af mine medarbejdere har meget fravær, hvad skal jeg gøre?
 • Kan jeg afskedige en person med øjeblikkelig virkning i tilfælde af en alvorlig overtrædelse? Hvordan gør jeg det?
 • Hvad betyder de nye regler fra det svenske arbejdstilsyn om systematisk arbejdsmiljø, der trådte i kraft den 31. marts 2016, for mig som arbejdsgiver?


Andre områder, som vi kan hjælpe dig med:


 • Spørgsmål vedrørende arbejdsret og overenskomstaftaler
 • Ansættelseskontrakter
 • Fordele og lønninger
 • Kompetenceudvikling
 • Chefudvikling
 • Rehabilitering, arbejdstræning
 • Markedsføring
 • Forretningsudvikling
 • Advisor
 • Bestyrelsesopgave


 • Medarbejdersamtale/medarbejderundersøgelse
 • Ferie og orlov
 • Arbejdsmiljøspørgsmål
 • Ligestilling, mobning på arbejdspladsen
 • Stresshåndtering
 • Rekruttering
 • ForflyttelseHR-IC´s værdigrundlag

er et svensk ordsprog:


Alt går bortset fra små børn og tinsoldater!

 

Velkommen til HR-IC, hvor HR er Easy